Заняття 1. Тема 1

Структура і принципи функціонування імунної системи. Вікова імунологія

Опрацюйте тему за літературними джерелами. Дайте відповіді на тестові питання (на даній web-сторінці), дайте розгорнуті відповіді на 10 питань (інструкція нижче).

Корисна інформація

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання

Відповіді надішліть на електронну адресу home.immunology.occupational@gmail.com у прикріпленому файлі з розширенням .doc або .docx (стандартні текстові формати програми Microsoft Word). У темі листа та у назві прикріпленого файла зазначте ПІБ, групу, десяток та тему. Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Клінічна імунологія. Тема 1". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть!


  1. Вікові особливості функціонування імунної системи у дітей різного віку та осіб похилого віку. Поняття про критичні періоди функціонування імунної системи.

  2. Моноцитарно-макрофагальна система: функції, особливості, роль у становленні та реалізації імунної відповіді.

  3. Кілінговий ефект як складова імунобіологічного нагляду. Основні типи кілерних клітин, їх функція та властивості.

  4. Гуморальні фактори природженого імунітету.

  5. Тимус: основні особливості онтогенезу та функціонування.

  6. Роль Т-ланки у реалізації імунної відповіді. Субпопуляції Т-лімфоцитів. Основні маркери та кластери диференціювання.

  7. В-ланка імунітету. Основні маркери та функції. Поняття про Т-залежні та Т-незалежні типи імунної відповіді.

  8. Імуноглобуліни: будова, функції, класи. Характеристика імунних комплексів та їх роль у розвитку патології.

  9. Цитокіни: класифікація, функції та участь в імунних процесах.

  10. Структуру та функцію головного комплексу гістосумісності. Роль HLA-фенотипу у формуванні захворювань.