Заняття 1. Тема 2

Імунологічні методи досліджень. Поняття про імунограму. Основні правила оцінки клініко-інструментальних та лабораторних даних, що характеризують імунний статус

Опрацюйте тему за літературними джерелами. Дайте відповіді на тестові питання (на даній web-сторінці), дайте розгорнуті відповіді на 8 питань та проаналізуйте 1 імунограму (інструкція нижче)

Корисна інформація

Інформація нормативні показники імунограм.doc

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання

Відповіді надішліть на електронну адресу home.immunology.occupational@gmail.com у прикріпленому файлі з розширенням .doc або .docx (стандартні текстові формати програми Microsoft Word). У темі листа та у назві прикріпленого файла зазначте ПІБ, групу, десяток та тему. Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Клінічна імунологія. Тема 2". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть!


  1. Алгоритм збору імунологічного анамнезу та методи дослідження стану іммуного статусу пацієнта.

  2. Імунограма: типи, принципи інтерпретації.

  3. Серологічна діагностика інфекційних захворювань: характеристика методу, особливості застосування в кліниці.

  4. Імуноферментний аналіз: характеристика методу та місце застосування в кліниці.

  5. Дослідження показників фагоцитарної активності: методи, особливості інтерпретації.

  6. Методи визначення субпопуляцій лімфоцитів та їх функціональної активності.

  7. Імуногістохімія: загальне поняття про метод та можливості застосування.

  8. НLA: загальне поняття про метод та можливості застосування.

Проаналізуйте імунограму

Нижче наведено файл з імунограмами. Знайдіть імунограму з номером, який вам зазначив Ваш викладач. Проаналізуйте імунограму та зробіть висновок, при якому стані можливі такі результати імунограми. Ваш висновок наведіть у текстовому файлі з відповідями на питання з попереднього завдання.

Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Клінічна імунологія. Тема 2". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть!