Курси спеціалізації за фахом "Професійна патологія"

ІНФОРМАЦІЯ ПО КУРСАМ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ТА КУРСАМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У 2020-2021 РОКАХ:

Терміни проведення курсів спеціализації :

1) грудень 2020 - лютий 2021

2) березень 2021 - травень 2021

Перелік необхідних документів

1.Заява від організації, чи особисто від лікаря на ім’я ректора ДЗ ДМА члена-кореспондента НАМН України, професора, д.мед.н. Перцевої Т.О. з клопотанням прийняти на курси тематичного удосконалення з теми «Актуальні питання профпатології. Основні положення проведення медичних оглядів працівників певних категорій», або курси спеціалізації з фаху «Профпатологія». Заява на навчання на курсах спеціалізації попередньо узгоджується із деканом ФПО професором В.І. Снісарем.

2.Підписати «Договір « з підписами керівника організації та її реквізитами у 3-х екземплярах та надати на підпис ректору ДЗ ДМА для юридичних осіб, для фізичних осіб надати в Договорі паспортні дані. Стандартний варіант тексту Договору надається у НДС академії, чи на кафедрі професійних хвороб та клінічної імунології. Один екземпляр Договору повертається до організації, інші залишаються в ДЗ ДМА.

3.Надати ксерокопії наступних документів: паспорт, диплом про закінчення ВНЗ, посвідчення про лікарську категорію, посвідчення про проходження курсів ТУ та спеціалізації, індентифікаційний код.

4.Після підписання Договору з обох сторін та його реєстрації у науково – дослідному відділі ДЗ ДМА, отримати платіжні реквізити для сплати та сплатити за навчання.

5.Після закінчення навчання оформити Акт про виконання робіт відповідно до «Договору» у 3-х екземплярах, підписати у керівника організації та ректора ДЗ ДМА. Один екземпляр «Акту» повертається до організації, інші залишаються в ДЗ ДМА.

6.Посвідчення про закінчення курсів надається курсанту після виконання програми навчання та підтвердження оплати за навчання.