Тема 3, тема 9

Гостра та хронічна серцево-судинна недостатність

Дайте розгорнуті відповіді на питання та розв'яжіть клінічні задачі за темою.

Відповіді надішліть на електронну адресу home.immunology.occupational@gmail.com у прикріпленому файлі з розширенням .doc або .docx (стандартні текстові формати програми Microsoft Word), шрифт Times New Roman, розмір 14, чорного кольору. У темі листа та у назві прикріпленого файла зазначте ПІБ, курс, група, дясяток та номер теми. Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 6 курс. 202 група. 1 десяток. Тема 3, 9". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть!

Час надсилання відповідей: не пізніше наступного дня від дня заняття за розкладом

Корисна інформація

HF 2016 ESC.pdf
2016-heart-failure-slideset.ppt
ХСН 2017 протокол.pdf
ГСН дорослі.pdf
ГСН діти 1.pdf

Дайте розгорнуті відповіді на питання


 1. Надайте визначення ХСН відповідно до значення фракції викиду лівого шлуночку (ФВ ЛШ).

 2. Приведіть функціональну класифікацію ХСН.

 3. Назвіть чинники ХСН, що пов’язані з ураженням міокарду.

 4. Назвіть чинники ХСН, що пов’язані з серцевими аритміями

 5. Назвіть чинники ХСН, що пов’язані з гемодинамічним перевантаженням.

 6. Перелічите типові скарги та об’єктивні ознаки ХСН

 7. Визначте маркери незадовільного прогнозу ХСН.

 8. Перелічите базові методи обстеження хворого з підозрою на ХСН.

 9. Перелічите методи візуалізації, що використовуються у хворих на ХСН.

 10. Перелічите лабораторні методи, що використовуються у хворих на ХСН.

 11. Наведіть формулу, за якою обчислюється швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) у хворих на ХСН.

 12. Надайте алгоритм ведення хворого із підозрою на ХСН.

 13. Назвіть основні групи лікарських препаратів для лікування ХСН.

 14. Наведіть алгоритм ведення хворого на ХСН зі збереженою ФВ ЛШ.

 15. Наведіть алгоритм ведення хворого на ХСН зі зниженою ФВ ЛШ.

 16. Назвіть лікарські засоби або їх комбінації, що можуть зашкодити хворим на ХСН.

Розв'яжіть клінічні задачі

Чоловік 73 років з гіпертонічною хворобою в анамнезі був госпіталізований через задишку.pdf