День 2

Професійні хвороби, зумовлені впливов електромагнітного випромінювання та ультразвуку, дією непсриятливих факторів виробничого мікроклімату. Професійні хвороби, пов'язані з перенапруженням окремих органів та систем. Професійна інтоксикація бензолом. Професійні інтоксикації аміно- та нітросполуками бензолу, монооксидом вуглецю. Професійні інтоксикації свинцем та ін.

Опрацюйте тему за літературними джерелами. Дайте розгорнуті відповіді на питання, розв'яжіть клінічні задачі

Корисна інформація

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання

Відповіді надішліть на електронну адресу home.immunology.occupational@gmail.com у прикріпленому файлі з розширенням .doc або .docx (стандартні текстові формати програми Microsoft Word). У ТЕМІ ЛИСТА та у НАЗВІ прикріпленого ФАЙЛА зазначте ПІБ, групу, десяток та тему. Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Професійні хвороби. День 2". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть! Також нагадуємо, що виконання завдання є самостійною роботою студентів. У разі якщо будуть надіслані ідентичні роботи, усі автори отримають оцінку "незадовільно".


  1. Хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з професійною діяльністю. Етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика та напрямки лікування.

  2. Професійні захворювання, зумовлені впливом хімічних чинників з переважною дією на систему крові. Класифікація за етіологією, практичним застосуванням, токсичною дією на організм людини та патогенетичним угрупуванням.

  3. Обрати одну з токсичних речовин (за вашим номером у списку в журналі) та описати патогенез отруєння даною речовиною, клініку, діагностику та лікування:

1) бензол;

2) аміно-, нітросполуки бензолу;

3) монооксид вуглецю;

4) свинець;

5) арсенистий водень;

6) марганець;

7) ртуть;

8) сірковуглець;

9) тетраетилсвинець;

10) арсен.

Розв'яжіть клінічні задачі

Розв'язок надайте у текстовому документі з відповідями на питання з попереднього завдання.

Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Професійні хвороби. День 2". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть!

День 2..docx