День 3

Професійні інтоксикації отрутохімікатами, які використовуються при сільськогосподарських роботах. Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології. Професійний токсичний гепатит та токсична нефропатія. Професійні нейротоксикози

Опрацюйте тему за літературними джерелами. Дайте відповіді на тестові завдання, дайте розгорнуті відповіді на питання, розв'яжіть клінічні задачі

Корисна інформація

Інструкція для проходження тестових завдань

1. Тестування почнеться об 11 годині і триватиме до 11.45 (04.05.2020). В інший час тестування пройти буде неможливо. Будь ласка, не запізнюйтесь.

2. Зайдіть на web-сайт https://b.socrative.com/login/student/ або завантажте на смартфон додаток Socrative Student з Google Play Market або AppStore.

3. В поле Room Name введіть OLENA3632 та натисність "JOIN".

4. В поле під написом "Enter your name" введіть спочатку № десятку, далі прізвище, далі ім'я. Наприклад, 34 Іванов Іван.

5. Натисніть "DONE". Тестування розпочато.

6. Зверніть увагу! Обираючи правильну відповідь натискайте не на текст варіанта відповіді, а на ЛІТЕРУ (A, B, C, D або Е), що відповідає вірному, на ваш погляд, варіанту відповіді. При натисканні на текст варіанта ваша відповідь може бути не зарахована системою.

Бажаємо успіхів!

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання

Відповіді надішліть на електронну адресу home.immunology.occupational@gmail.com у прикріпленому файлі з розширенням .doc або .docx (стандартні текстові формати програми Microsoft Word). У ТЕМІ ЛИСТА та у НАЗВІ прикріпленого ФАЙЛА зазначте ПІБ, групу, десяток та тему. Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Професійні хвороби. День 3". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть! Також нагадуємо, що виконання завдання є самостійною роботою студентів. У разі якщо будуть надіслані ідентичні роботи, усі автори отримають оцінку "незадовільно".


  1. Гострі токсичні ураження бронхолегеневого апарату. Класифікація за етіологією з описом характерного патогенезу та клінічних проявів для кожного виду. Діагностика та невідкладна допомога. Експертиза працездатності.

  2. Диференційний діагноз між ураженням печінки, спричиненим вірусом гепатиту В, та токсичним ураженням печінки у хворих з хронічною інтоксикацією бензолом.

  3. Хронічні отруєння хімічними нефротоксичними речовинами. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика та лікування. Експертиза працездатності.

  4. Скласти алгоритм встановлення діагноза ГОСТРОГО професійного захворювання з урахуванням пандемії COVID-19 на основі данной постанови:

Постанова Кабінету Міністрів України №337 від 17 квітня 2019 р. ” Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF

Розв'яжіть клінічні задачі

Розв'язок надайте у текстовому документі з відповідями на питання з попереднього завдання.

Приклад теми листа, а також назви прикріпленого файла: "Іванов І.І. 202Б. 5 десяток. Професійні хвороби. День 2". Увага! Неправильно підписані роботи перевірятися не будуть!

День3.docx