Інформація для інтернів

Викладач - к.мед.н., доцент Дмитриченко Валерія Валеріївна